Korony, mosty, protezy...

  • Drukuj

W naszym gabinecie wykonujemy usługi z zakresu protetyki stomatologicznej.

Każdy utracony ząb, czy to w wyniku próchnicy, czy podczas urazu, czy też z jakichkolwiek innych przyczyn, powinien być jak najprędzej odbudowany protetycznie. Jeżeli luka po utraconym zębie nie zostanie odpowiednio szybko zabezpieczona, dojdzie z czasem do przesunięć sąsiednich zębów w stronę owej luki i do zaburzeń zgryzu. Leczenie protetyczne w sytuacji takiego zaburzonego zgryzu niesie ze sobą konieczność niepotrzebnych dodatkowych zabiegów i ponoszenia niepotrzebnych dodatkowych kosztów. Możliwości odbudowy jest dużo:

Każdy Pacjent może, po omówieniu z lekarzem dentystą, wybrać odpowiadający mu wariant leczenia protetycznego. Zanim wykonana zostanie praca protetyczna, konieczne jest:

Dopiero wtedy przejść można do wykonania pracy protetycznej.

Po oddaniu pracy konieczne są czasami korekty, na które Pacjent zgłasza się w miarę potrzeby, w ciągu kilku dni po założeniu pracy do jamy ustnej. W następnych miesiącach i latach Pacjent powinien zgłaszać się na regularne wizyty kontrolne do gabinetu.

Harmonogram wizyt kontrolnych ustala lekarz dentysta.